Kesic Real Estate

Ko placa porez na prenos apsolutnih prava

Porez na promet (porez na prenos apsolutnih prava) iznosi 2,5% od
procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne Republičke Uprave
Javnih prihoda – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina.

Po zakonu, obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca,
ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća Kupac.
U ugovoru o kupoprodaji se navede da porez pada na ime kupca.

Zato je savet da se kod kupovine nepokretnosti odmah obezbedi dovoljno
novca i za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava.